S mapou za kněžnou Libuší – KPČ (kulturně poznávací činnost)

Přemyslovské hradiště Libušín

Raně středověké přemyslovské hradiště Libušín (1,5 km jihozápadně od centra závodů) je spojováno s vyprávěním o Krokově dceři Libuši, která zde podle Kosmovy kroniky měla žít a zemřít. Podle archeologických výzkumů však bylo založeno až v druhé polovině 10. století (Libuše s Přemkem Oráčem se náhodou potkali ve století sedmém, tedy pokud to není jen pohádka), a tak Libuše zřejmě „viděla město veliké, jehož sláva se bude hvězd dotýkati,“ odjinud (inu, ani kontrola se nenajde vždycky napoprvé). Libušín snad chránil obchodní cestu z Prahy do Poohří a svého času patřil Libušín mezi plošně nejrozsáhlejší přemyslovská hradiště. Jeho význam však brzy po založení upadal, hradiště bylo osídleno jen řídce a v druhé polovině 11. století zaniklo.

Dnes na bývalé akropoli stojí kostel sv. Jiří ze 13. století, zrekonstruovaná dřevěná zvonice z 15. století. Po hradišti vás provede kilometrová naučná stezka, kterou vybudoval Český svaz ochránců přírody Kladensko. Ten také pořádá každou poslední sobotu v měsíci od 14 hodin komentovanou procházku po naučné stezce s prohlídkou kostela a zvonice.

Okružní stezka s 11 informačními tabulemi vede okolím starobylého hradiště Libušín, odkud údajně kněžna Libuše věštila budoucnost. Každou poslední sobotu v měsíci se od 14 hodin můžete zúčastnit komentované procházky po naučné stezce, jejíž součástí je prohlídka kostela sv. Jiří a dřevěné zvonice. Stezka vede i k Libušině (též Hradištní) studánce, kde podle Kosmovy kroniky kněžna Libuše pronesla věštbu o městu, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.

Dřevěná zvonice byla postavena kolem roku 1500. Zvony ulil mistr Bartoloměj z Prahy. Jeden z roku 1504 byl ale v roce 1996 odcizen, druhý z roku 1536 se nedochoval.

V areálu libušínského hradiště se nachází kostel sv. Jiří. Původně gotický, později upravován. Jednolodní stavba s presbytářem, ve kterém se dochovala původní křížová klenba se žebry hruškovitého profilu. V interiéru raně barokní oltář a kazatelna.

 


Uveřejněno

v

, ,

od

Značky: