Středočeská OB akademie

Ve dnech 3.-5.5.2019 proběhla v Kamenici již tradiční akce – OB akademie určená žactvu STČ oddílů. Vedle toho, že se vždy jedná o tréninkově náročnou a přínosnou akci, se jedná i o akci společenskou – děti se poznají napříč oddíly, najdou nové kamarády…a poznají se i trenéři mládeže jednotlivých oddílů, vymění si cenné zkušenosti, předají těm druhým náměty na tréninky a navzájem se povzbudí do další trenérské práce 🙂

My jsme na místo dorazili dvěma auty, já a Miro jsme přivezli 7 dětí, které na tréninky byly většinou rozděleny na dvě skupiny – DH12 a DH14. Tak nějak přirozeně jsme si s Mirem skupinky rozdělili – já chodila na tréninky s těmi mladšími, Miro s těmi staršími. Vše začalo hned v pátek večer nočním městským sprintem v Kamenici. Všechny děti to zde zvládly s přehledem a později večer již se zájmem naslouchaly Adamovi, který je seznamoval s programem na další dny.

V sobotu nás čekaly hned tři tréninky – navigační plánky, farstované okruhy čtveřic a večer byl plánován městský scorelauf. Ale zatímco dopolední tréninky proběhly ještě za docela hezkého počasí, odpoledne nás zastihla doslova průtrž mračen, chvilku doprovázená i krupobitím, a zpět do kamenické školy jsme se všichni vrátili zcela promočení a zkřehlí. Adam tedy narychlo sehnal evakuační plánek školy a Míra Seidl ho v rychlosti překreslil do OCADu – vznikla tak mapka poschodí, kde jsme bydleli, a děti si vyzkoušely indoorový paměťový sprint. Všem se moc líbil nejen nápad už nechodit ven, ale i vlastní závod, takže pořadatelé si připsali významné plusové body 🙂

V neděli už byl jen jeden trénink – ti menší měli připravenu trať na čtení popisů (podle popisu museli poznat, která ze dvou kontrol umístěných v kolečku je ta správná), starší se pak vydali na kombotech a to se ukázalo jako jakýsi „královský trénink“ – značná část dětí se s tímto tréninkem setkala poprvé a zejména první část tréninku ve svahu na vrstevnicovce dala mnohým z nich zabrat. Na oběd se tak borci z DH14 trousili se zpožděním, postupně tak jak dobíhali 🙂 Ale nikdo nebrblal, nakonec se trénink všem líbil a všichni byli rádi, že si vyzkoušeli zase něco nového.

Co závěrem? Velký dík pořadatelům!

Fotky z akce jsou na http://stredoceskaoblast.unas.cz/fotky-ze-stredoceske-akademie-3-5-5-2019-kamenice/


Uveřejněno

v

od

Značky: