Autor: caba

  • Smutná zpráva

    Dostali jsme velmi smutnou zprávu, že nás v ranních hodinách dne 22. 4. 2023 po krátké nemoci nečekaně navždy opustil náš kamarád Standa Brumek.Standa byl dlouholetým členem Klubu orientačního běhu Kladno, dobrý kamarád, skvělý člověk. Spolu se svou ženou Vlaďkou zanechali v historii klubu i v našich vzpomínkách nesmazatelnou stopu. Nikdy nezapomeneme.

  • Oblastní žebříčky měly o víkendu 24 a 25. 9. 2016 závody v Praze – Chuchli (VSP) a ve Mšeci (SLA).

    V sobotu byl terén značně kopcovitý, les byl příměstsky náročný. V neděli byly sice v lese také značné svahy, ale mezi nimi rovinatý a čistý les. Po oba dva dny panovalo krásné počasí. Potěšitelná byla velká účast závodníků KOB Kladno, zapojilo se i mnoho nových členů. Mezi našimi výsledky je i spousta úspěchů a pozoruhodných…