Pokyny

Verze pro tisk

 

Oblastního mistrovství a Veteraniády na klasické trati pro Středočeskou a Pražskou oblast pro rok

2016

Závodu podzimního žebříčku Středočeské oblasti 2016 (kategorie DH10 – DH18)

Závodu Manufaktura podzimního žebříčku Pražské oblasti 2016 (kategorie DH10 – DH18)

Závodu Manufaktura ligy Pražské a Středočeské oblasti 2016 (kategorie DH10 – DH18)

Závodu podzimního Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 2016 (kategorie DH35 –

DH75)

Závodu systému Ranking pro rok 2016 (kategorie DH21), koeficient 1,02

Veřejného a náborového závodu

Pořádající orgán: Středočeský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt: Klub orientačního běhu Kladno

Datum: sobota 3.9.2016

Centrum závodu: Libušín (2 km SZ od Kladna), ZŠ Komenského 237

GPS 50.1671794N, 14.0582322E

Vstup brankou z ulice Zd. Nejedlého

Parkování: v obci na místních komunikacích, parkujte dle svého nejlepšího vědomí a svědomí,

dodržujte dopravní předpisy a buďte ohleduplní k ostatním, zejména obyvatelům Libušína

pořadatelské parkovací komando bude dohlížet a případně upozorní na problém nebo vás

nasměruje jinam

WC: ToiToi budky v ulici nad školou a Toi budka v místě startu a cíle (nebo před místem startu a cíle)

záchody ve škole používat nemožno

Druh závodu: závod jednotlivců na klasické trati, intervalový start

Předpis: Závod probíhá podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PSOS

a Prováděcích předpisů SSOS a PSOS

Prezentace: v centru závodu 8:30 – 9:45

prezentovat a platit prosíme za celý oddíl najednou

v případě, že platba byla provedena převodem, žádáme o předložení potvrzení

platby

Start 00: 10:30

Kategorie HDR a P startují libovolně na startovní krabičku,

kdykoliv po příchodu na start mezi 10:30 a 12:00 (ve startovce nemají uveden

startovní čas), na startu je pro tyto kategorie určen zvláštní koridor

Mapa: Mrákavy, E = 5 m, stav srpen 2016, formát A4

hlavní kartograf Jiří Cabrnoch, mapový klíč ISOM 2000, mapa není vodovzdorně

upravena

měřítko 1 : 15 000 pro kategorie:

H21L, T7, H35L, H21K, H20, D21L, H45L, H18, H16, D18, D20, D21K, D35L, H35K

měřítko 1 : 10 000 pro kategorie:

H55, H45K, D45L, D35K, H14, D16, H12, D14, D55, H65, H75, D45K, D65, D75, D12, P3,

H10, D10, H10L, D10L, HDR

Terén: hluboká údolí se střídají s rovinami, terénní i porostové detaily, hustá síť cest,

porost místy dobře až velmi dobře průběžný, místy houževnatý a běh brzdící

Zakázané prostory: čerstvě osázené paseky a střelnice, přes které je zakázán průběh, vyznačeny

šrafováním

Systém ražení: SPORTident, možnost zapůjčení SI čipu za 40 Kč, pro neregistrované navíc

vratná záloha 700 Kč

V případě poruchy elektronického ražení razí závodníci kleštičkami do mapy

do políček označených „R“, mapu s náhradním ražením pak odevzdají v cíli

Popisy kontrol: samoobslužný odběr v centru

Časový limit: 180 minut

Uzavření cíle: 15:30

Fáborková trať: kategorie D10L, H10L, HDR po oranžových fáborkách, s možností zkrácení,

za chybějící kontrolu penalizace 5 minut

!!doprovod povolen pouze v kategorii HDR

Vzdálenosti: parkování – centrum: 0 – 0, 5 km

centrum – start: 1,5 km, převýšení 40 m, modrobílé fáborky

centrum – cíl: 1,3 km, modrobílé fáborky

start a cíl jsou na 1 místě

Vybírání map v cíli: Mapy v cíli nebudou odebírány, předpokládáme, že závodníci budou jednat ve smyslu Fair Play a nebudou poskytovat informace o tratích těm, kteří budou teprve startovat.

Vyčítání čipů: v centru, každý závodník je povinen vyčíst si po doběhu svůj čip

Výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru závodu

vyhlášení vítězů proběhne co nejdříve po doběhu

Odměna pro HDR a DH10L: každý závodník obdrží po vyčtení čipu sladkou odměnu

Občerstvení: v cíli šťáva, delší tratě v lese voda

Upozornění:

1. Start a cíl jsou v příjemném prostředí Libušínského jezírka, kde je možnost pobýt,

piknikovat, počkat na spoluběžce, děti..seznamte se na místě s provozním řádem

2. střelnice Krnčí (některé tratě vedou kolem) je mimo provoz, kdybyste slyšeli střelbu, ozývá

se ze střelnice mimo prostor závodu..

3. příkop v závodním prostoru – bývala železniční vlečka – zakreslený jako neschůdný

kamenný sráz a vyznačený jako zakázaný prostor je skutečně neschůdný a překonatelný

jen po mostech

4. závodníci startují na vlastní nebezpečí

Školka: v centru, naše zkušené matky se po dobu vašeho závodu postarají o vaše děti

prosíme – odkládejte děti jen na dobu nezbytně nutnou

Informace: http://www.kobkladno.cz/mrakavy2016

Jan Beneš (startovní listina) honzabenes@email.cz

Pavel Vinš pavel.vins@zaket.cz

1. pomoc: zajištěna pořadatelem v cíli (centru)

Funkcionáři závodu: ředitel: Pavel Vinš R2

hlavní rozhodčí: Jiří Cabrnoch R2

stavba tratí: Pavel Vinš R2

Jury: složení bude zveřejněno v centru

Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč na místě

nebo na adresu Jiří Cabrnoch, Buštěhradská 241, 272 03, Kladno Dříň

Poděkovámí za vstřícný a konstruktivní přístup: Městu Libušín, Městu Kladno Odboru

životního prostředí, Lesům ČR, Benediktinské hospodářské správě Břevnov, Policii ČR

 

Parametry tratí:

 

H21L 11,2 km / 280 m převýšení / 20 kontrol

T7 7,7 km / 180 m převýšení / 11 kontrol

H35L, H21K, H20 7,6 km / 250 m převýšení / 16 kontrol

D21L 7,4 km / 210 m převýšení / 15 kontrol

H45L, H18 7,2 km / 210 m převýšení / 14 kontrol

H16, D18, D20, D21K 5,4 km / 220 m převýšení / 11 kontrol

D35L, H35K 5,1 km / 220 m převýšení / 11 kontrol

H55, H45K 4,9 km / 200 m převýšení / 11 kontrol

D45L, D35K 4,3 km / 150 m převýšení / 9 kontrol

H14, D16 4,0 km / 110 m převýšení / 10 kontrol

H12, D14 3,3 km / 110 m převýšení / 9 kontrol

D55, H65 3,1 km / 120 m převýšení / 8 kontrol

H75, D45K, D65, D75 3,0 km / 90 m převýšení / 11 kontrol

D12, P3 2,8 km / 75 m převýšení / 8 kontrol

H10, D10 2,6 km / 90 m převýšení / 7 kontrol

H10L, D10L, HDR 2,3 km / 85 m převýšení / 6 kontrol


Uveřejněno

v

od

Značky: