Rozpis

V PDF stahujte zde.

Oblastního mistrovství na klasické trati pro Středočeskou a Pražskou oblast pro rok 2016

Závodu podzimního žebříčku Středočeské oblasti 2016 (kategorie DH10 – DH18)

Závodu Manufaktura podzimního žebříčku Pražské oblasti 2016 (kategorie DH10 – DH18)

Závodu Manufaktura ligy Pražské a Středočeské oblasti 2016 (kategorie DH10 – DH18)

Závodu podzimního Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 2016 (kategorie DH35 – DH75)

Závodu systému Ranking pro rok 2016 (kategorie DH21), koeficient 1,02

Veřejného a náborového závodu Pořádající orgán: Středočeský krajský svaz orientačních sportů

 

Pořádající subjekt: Klub orientačního běhu Kladno

Datum: sobota 3.9.2016

Centrum závodu: Libušín (2 km SZ od Kladna), ZŠ Komenského 237 GPS 50.1671794N, 14.0582322E

Druh závodu: závod jednotlivců na klasické trati, intervalový start

Předpis: Závod probíhá podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PSOS a Prováděcích předpisů SSOS a PSOS

 

Vypsané kategorie:

– H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35L, H35K, H45L, H45K, H55, H65, H75

– D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35L, D35K, D45L, D45K, D55, D65, D75

– liniové tratě pro děti bez doprovodu H10L, D10L

– liniová trať pro děti s doprovodem HDR

– trať pro příchozí P – 3 km jednoduchá

– tréninková trať T – 7 km

Nasazování závodníků do kategorií D21 a H21 se řídí Soutěžním řádem Rankingu. Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21K a D21K bez omezení. Držitelé licencí E, A, R (HD18 – 20) mohou startovat v kategorii L i nad uvedený počet.

Přihlášky: do soboty 27.8 2016 12:00 online pomocí internetového přihláškového systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz/ ve výjimečných případech (neregistrovaní, cizinci) mailem na honzabenes@email.cz (přihláška musí být v povinném formátu a musí obsahovat kategorii, příjmení, jméno, přihláška je přijata po obdržení reply) HDR, P, T též bez omezení na místě

Vklady:

– HDR, P, HD10L … 60 Kč

– HD10 – 14, HD65, HD75 … 60 Kč / po termínu 90 Kč

– Ostatní … 100 Kč / po termínu 150 Kč

Dodatečné přihlášky podle možností pořadatele za zvýšený vklad (netýká se kategorií HDR, HD10L, P). Změna v rámci oddílu a kategorie 20 Kč. Ostatní změny jsou považovány za dohlášku (zvýšený vklad).

Možnost zapůjčení SI čipu za 40 Kč, pro neregistrované v ČSOS navíc vratná záloha 700 Kč, požadavek na zapůjčení uveďte v přihlášce.

 

Vklady:

– v hotovosti souhrnně za celý oddíl při prezentaci

– na účet 396020349/0800 v termínu přihlášek, jako variabilní symbol uvést číslo oddílu podle adresáře ČSOS, nutno pak při prezentaci předložit potvrzení o převodu

 

Vklad při podání protestu 200 Kč.

Prezentace: v centru závodu 8:30 – 9:45

Start: intervalový, 00 = 10:30

Mapa: Mrákavy 1 : 15 000, E = 5 m, stav srpen 2016, formát A4 hlavní kartograf Jiří Cabrnoch, mapový klíč ISOM 2000, mapa není vodovzdorně upravena

Terén: hluboká údolí se střídají s rovinami, terénní i porostové detaily, hustá síť cest, porost místy dobře průběžný, místy houževnatý a běh brzdící.

Systém ražení: SPORTident

 

Vzdálenosti:

parkování – centrum … 0 – 0, 5 km

centrum – start … do 2 km

centrum – cíl ….. do 1,5 km

Parkování: v obci na místních komunikacích, dbejte pokynů pořadatelů, dodržujte dopravní předpisy a buďte ohleduplní k ostatním, zejména obyvatelům Libušína

 

Výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru závodu vyhlášení vítězů proběhne co nejdříve po doběhu

Občerstvení: šťáva v cíli, delší tratě v lese, v případě horkého počasí na startu, ve městě obchody, restaurace

Školka: po čas závodu v centru

Informace: http://www.kobkladno.cz/mrakavy2016, Jan Beneš (startovní listina) honzabenes@email.cz, Pavel Vinš pavel.vins@zaket.cz

 

Funkcionáři závodu:

ředitel: Pavel Vinš R2

hlavní rozhodčí: Jiří Cabrnoch R2

stavba tratí: Pavel Vinš R2

 

Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč na místě nebo na adresu Jiří Cabrnoch, Buštěhradská 241, 272 03, Kladno Dříň

 

Poděkovámí za vstřícný a konstruktivní přístup: Městu Libušín, Městu Kladno Odboru životního prostředí, Lesům ČR, Benediktinské hospodářské správě Břevnov, Policii ČR


Uveřejněno

v

od

Značky: